Susanne Nemholt Rosing

cand.mag i audiologopædi

ph.d.studerende

SUSANNE NEMHOLT ROSING

Jeg er født I 1971, uddannet cand.mag i audiologopædi fra Københavns Universitet 2003 med speciale i psykosociale konsekvenser af øresygdommen Menière. I 2003 blev jeg ansat i Høreafdelingen på Tale- og Høreinstituttet (THI) i Københavns Amt, fra 2006 som konsulent for afdelingen og fra 2009 som funktionsleder med særligt ansvar for høre- og taleområdet. I januar 2013 påbegyndte jeg et ph.d. forløb på Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital, hvor jeg forsker i Tinnitus og hyperacusis hos børn og unge.

Eksamineret organisk psykoterapeut 2008.

CV FOR SUSANNE NEMHOLT ROSING

2003

Udannet cand. mag i audiolgoopædi. Speciale om psyko-sociale aspekter ved Menière.

2003 – 2006

Ansat som audiologopæd i Høreafdelingen på Kbh. Amt ́s Tale og Høreinstitut (THI)

2006

Fordybelseskursus i ”Vejledning” på KUA (Manstrup og Aagaard) under Åbent Universitet 21.06.2008: eksamineret organisk psykoterapeut (4-årig krops- og samtaleterapeutisk uddannelse).

2006 – 2009

Ansat som faglig konsulent for Høreafdelingen på THI

2008

Privat praksis med terapeutiske forløb, særlig fokus på håndtering af tinnitus, hyperacusis og høretab. Løbende efteruddannelse som organisk psykoterapeut.

2009 – 2012

Funktionsleder på KommunikationsCenter (tidligere THI) med særlig ansvar for tale- og høreområdet

2013

Ph.d. studerende på Syddansk Universitet.


Efter/videreuddannelse

2006

fordybelseskursus i ”Vejledning” på KUA (Manstrup og Aagaard) under Åbent Universitet

2008

eksamineret organisk psykoterapeut (4-årig krops- og samtaleterapeutisk uddannelse)

2008

privat praksis med terapeutiske forløb, særlig fokus på håndtering af tinnitus, hyperacusis og høretab

Løbende efteruddannelse som organisk psykoterapeut


Undervisning

2007

Underviser, tovholder og vejleder for modulet ”Hørevanskeligheder” på den pædagogiske diplomuddannelse i Logopædi ved Professionshøjskolen

2010

Underviser og eksaminator (mundtlig eksamen med 11⁄2 times forberedelse og 1 times eksamination) i pædagogisk audiologi på KUA. Jeg har sammen med Per Nielsen varetaget undervisningen indenfor emnet voksen audiologi

2010

Udvikling og gennemførelse af et 21-lektioners fordybelseskurset afholdt på audiologopædi- uddannelsen på KUA i emnet ”Psykologisk håndtering i praksis”. 2010 – 2013: Ekstern lektor på KUA, undervist i ”Pædagogisk Audiologi”

2012/2013

Undervist på SDU i emnerne ”Menière, tinnitus og hyperacusis”.

Deltagelse i projekter/seminar mv.

2006/2008

Jeg har ad to omgange deltaget i et landsdækkende kvalitetsudviklingsprojekt, hvor målet var udarbejdelse af vejledninger på det audiologopædiske (voksen) området. Siden 2005 har jeg arbejdet med ICF og ICF-CY om implementering i forhold til specialundervisningsområdet, både lokalt på min arbejdsplads og nationalt.

2009

Deltaget i Ida Institut internationale seminar med emnet ”The Process of Defining Hearing”. Instrueret skuespillere i hvordan man reagerer/interagerer hørende/hørehæmmede i samarbejde med Ida Institut.
2010: Deltaget i ekspertpanel med fokus på støj udpeget af branchearbejdsmiljørådene Social & Sundhed og Undervisning & Forskning (BAR SoSu og BAR U&F)

2011

Deltog jeg i den 5. International Tinnitus Conference med emnet ”The Neuroscience of Tinnitus” i New York, USA.

2013

Deltog jeg i den 7. International Tinnitus konference med emnet ”Tinnitus – a Treatable Disease”

STRESS

SORG

KRISE

HYPERACUSIS

TINNITUS

MENIÉRE

SAMTALER

MED

SUSANNE

STRESS

Stress kan defineres som: ”… de fysiologiske følger, som en almen fysisk eller psykisk belastning vil fremkalde, fordi kroppen alt for længe holdes i ”alarmberedskab.” (Cullberg, 1984)

Når vi er stressede, bliver der udløst en stor mængde stresshormoner i kroppen. Fysisk kan vi mærke det i form af, at vores hjerte banker, vi sveder, ryster eller føler os udmattede. Vi bliver lettere irritable, får lettere hovedpine og kan få søvnforstyrrelser.

I dag vil man typisk forbinde ordet stress med noget negativt, men set fra et historisk perspektiv kan man også opfatte det som noget nyttigt. Stress er en tilstand, der får adrenalin-niveauet til at stige og sætter mennesket i stand til at reagere i truende situationer. Kroppen bliver med andre ord sat i ”højeste beredskab”, og man kan vælge enten at flygte fra truslen eller blive og tage kampen op.

Mange mener dog, at dette klassiske syn på stress ikke er tidssvarende i forhold til det samfund vi lever i i dag. I det moderne samfund møder vi sjældent ”trusler”, hvor det er vitalt enten at flygte eller kæmpe. Det er derimod en anden slags stressfaktorer, vi er oppe imod, fx problemer med at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen eller diverse psykologiske belastninger, fx skilsmisse.

Undersøgelser har vist, at stressfaktorer har mindst fire fælles dimensioner: Overbelastning - underbelastning. Eksempler på overbelastning kan være for meget arbejde eller for højt arbejdstempo, mens eksempler på underbelastning kan være isolation eller arbejdsløshed.

Mening - meningsløshed.

Hvis man er i stand til at betragte en belastning som meningsfuld, vil den virke mindre stressende, end hvis man opfatter den som totalt meningsløs.

Kontrol

Jo mere kontrol man har over en belastning des mindre stressende vil den føles. Omvendt er det klart at en situation, hvor du ikke føler, du har den mindste kontrol, vil opleves som meget belastende.

Forudsigelighed

Hvis man ved, hvornår en belastning vil optræde, vil den opleves som mindre stressende, end hvis man ingen anelse har om dette.

Jeg tilbyder samtaler, der særligt har fokus på stress og stresshåndtering.


SORG OG KRISE

Vi oplever alle sorgfulde perioder i vores liv. Sorgprocessen er en naturlig proces, der tager tid og som er hård at komme igennem, men som kan medvirke til menneskelig modning og vækst.

Den psykiske krisetilstand opstår, når man: er i en situation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation (Culberg, 1984).

At være i krise indebærer en form for forandring. Denne forandring kan opstå i den ydre verden og derefter påvirke os. Forandringen kan ligeledes opstå indeni os og medføre en ændring i vores færden i den ydre verden. Under alle omstændigheder vil en krise betyde en ændring i hvordan vi oplever os selv og verdenen omkring os.

HYPERACUSIS

Hyperacusis kan defineres som: ”nedsat tolerance over for almindelige dagligdagslyde”. Hyperacusis skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd, sandsynligvis en over-forstærkning af nerveimpulserne fra øret. Ved hyperacusis opleves almindeligt dagligdags støjniveau som værende uforholdsmæssigt kraftigt og meget generende.

Jeg tilbyder samtaler, rådgivning og vejledning til mennesker, der skal lære at håndtere livet med hyperacusis.

TINNITUS

Tinnitus er opfattelsen af lyd, der ikke stammer fra en lydkilde udenfor hovedet (Henry, Dennis & Schechter, 2005). Tinnitus skyldes ofte et fejlagtigt nervesignal, der opstår et sted i høresystemet. Signalet tolkes som lyd, for eksempel brummen, hylen, hvislen eller ringen i hjernens hørecenter. Det er altså ikke en ”rigtig” lyd, men nerveaktivitet, der høres, men hjernen tolker det som lyd, fordi signalet kommer fra hørenerven.

Der findes mange årsager til at man får tinnitus. Det er vigtigt at være undersøgt af en øre-næse-halslæge, således at han har udelukket andre årsager til lydopfattelsen end tinnitus.Speciallæge-undersøgelsen er en forudsætning for at vi sammen kan arbejde med, hvordan du kan håndtere dit liv med tinntius.

Der vil være gode dage, hvor tinnituslyden er helt i baggrunden og ikke generer og der vil være dårlige dage, hvor det føles umuligt at slippe væk fra tinnituslyden. Hvis du er stresset, anspændt, deprimeret eller bekymret, vil tinnituslyden kunne komme til at fylde uforholdsmæssigt meget. I sådanne ”negative” livsperioder har hjernen ikke ressourcer til at undertrykke tinnituslyden.

Jeg tilbyder samtaler, rådgivning og vejledning til mennesker, der skal finde et nyt ståsted i livet med tinnitus som livsvilkår.

MENIÉRE

Menière er en sygdom i indre øre, der skyldes en manglende regulation af trykket. Den grundlæggende ætiologi er dog stadig uklar. Symptomerne består primært af anfald med voldsom svimmelhed, af hørenedsættelse og tinnitus samt af trykfornemmelse i mellemøret.

Symptomerne skyldes sandsynligvis et overtryk i det indre øres to forskellige væsker. Overtrykket får membranen mellem væskerne til at briste, hvorved de blandes og påvirker høre- og balanceorganet.

Den første tid som Menière-ramt er ofte præget af angst, bekymringer og usikkerhed. Det kan være svært at få stillet en endelig diagnose, man ved ikke hvor ofte og i hvilken grad man vil opleve anfald og det kan være vanskeligt at forklare sine nærmeste, hvor meget dagligdagen ændrer sig for een.

Jeg tilbyder samtaler, rådgivning og vejledning til mennesker, der skal finde et nyt ståsted i livet med Menière som livsvilkår. Sammen med audiologopæd Dorte Lundgaard har jeg skrevet speciale om psykosociale konsekvenser af Menière og har arbejdet med dette som fagområde siden 2003. Du finder mit speciale her på siden under "Vil du vide mere?".

VELKOMMEN

Nemholt er en praksis for organisk psykoterapi og audiologopædi ved ph.d. stipendiat Susanne Nemholt Rosing. Jeg tilbyder samtaler I København eller I Tranekær, Langeland. Samtalerne aftales fra gang til gang. Du er også velkommen til at kontakte mig med brev, email eller på telefon.

TELEFON
+45 25 33 42 44

ADRESSE
Bartholinsgade 1. 1.th
1356 Kbh.K

Stengadevej 13
5953 Tranekær

PRIS
Kr. 1050,- Pr. time.

Aflysninger af samtale skal ske senest kl. 16 dagen før.
Ved aflysning samme dag eller ved udeblivelse betales det fulde aftalte beløb.

Anbefalinger

Klienters omtale af Susanne.

Hvordan er det at leve som barn med tinnitus?Hvordan er det at leve som barn med tinnitus, hvordan lærer barnet at håndtere det, og hvad kan vi som voksne gøre for at hjælpe? Det er nogle af de spørgsmål, som Susanne Nemholt har hjulpet os med at besvare. Vi har gennem en periode over flere år brugt Susanne, da hun er en af de få, som min søn har haft tillid til og som har kunne fortælle os, hvad der sker fysisk/teknisk, når man har tinnitus, men også hvad tinnitussen psykisk gør ved dig.

Vi fik af Susanne en del redskaber, som vi i fællesskab kunne bruge og der ud over fik min søn en Bedsidemasker, som han kan bruge om natten, da han har svært ved at falde i søvn på grund af sin tinnitus. Susanne har brugt samtale terapi, hvor vi har talt om sammenhænge mellem følelser og lyde, og hvad de gør ved en. Vi har utallig gange fået af vide fra speciellæger, hospitaler osv. at tinnitus er noget, som man må lære at leve med, da der ikke er så meget at gøre ved det. Det er en meget hård besked at få som mor eller far, når ens barn har det skidt, og når det fylder så meget, at hverdagen pludselig kan være svær at få til at hænge sammen.

Susanne har for os været den person, som gav os forståelse for, hvad er tinnitus er og hvad gør den ved os og allervigtigst, hvad vi kan gøre for at få en bedre hverdag med tinnitus.

Vi kan på det varmeste anbefalede Susanne Nemholt, som er utrolig faglig dygtig, er professionel og der ud over er et meget varmt og empatisk menneske.

Kristina Strømgaard, mor til dreng med tinnitus.
Kære alle andre der ligesom jeg har eller har haft tinnitusNu har jeg i månedsvis gået og tænkt på at jeg skulle huske at oprette mig som bruger, og skrive et indlæg herinde, som havde lidt positivt og håbefuldt på hjerte. For at halvt år siden brugte jeg nemlig det meste af min vågne tid på at surfe nettet for en succeshistorie, en mirakel-kur, eller bare nogle gode råd, hjælp eller sparring med folk med samme problem. Desværre var det der var mest af andre folk der ligesom jeg selv var helt nede i kulkælderen, lægevidenskabelige artikler der sagde at der intet var at stille op, og en stor og dyr jungle af alternativ behandling. Meget hårdt og dystert stof at rode rundt i, når man virkelig er desperat efter hjælp, støtte og gode råd.

Jeg har to gange fået tinnitus efter Roskilde Festival. Den første gang for 5 år siden, den anden gang i sommers. Den første gang stod jeg tæt op af nogle trommer på et job dernede, den anden gang passede jeg ekstremt meget på, med Rexton-høreværn og minimal belastning af ørerne. Begge gange var resultatet et halvt år-otte mdr med ringende, susende, brummende ører, dyb depression og selvmordstanker. Jeg kom virkelig langt ned begge gange, og var komplet ulykkelig.

Både den første gang, såvel som denne, er min tinnitus gået i sig selv, i løbet af 6-8 mdr. Den er ikke forsvundet helt, men den er så lav at jeg ikke generes af den. jeg hører den når jeg er stille, men det er meget lavt, og min hjerne fokuserer ligesom væk fra den, så det på ingen måde generer mig. Den eneste gene jeg reelt har, er at jeg bruger meget opmærksomhed på at beskytte ørerne, og har måttet lægge nogle ting lidt om i mit liv. Feks er det slut med Roskilde Festival for mit vedkommende, som ellers var obligatorisk hver sommer. Fester går jeg tidligere hjem fra, og hvis musikken er meget høj vender jeg om når jeg hører støjniveauet. Jeg har skaffet en APP til min smartphone der fortæller hvor højt støjniveauet er, og går når det kommer over de ca. 90 db. Det er sure, kedelige hensyn, men langt mindre surt end den skingre hyletone.

Jeg brugte en masse penge på akupunktur i sommers, og jeg synes ikke det hjalp, og derudover havde jeg ikke fornemmelsen af at dem jeg gik hos var interesserede i at hjælpe, ej heller at de selv troede på det ville hjælpe. De ville bare se cool cash, og den oplevelse bidrog egentlig bare til min håbløshed.

Til gengæld vil jeg i den grad anbefale psykoterapeut Susanne Nemholt, som jeg var ved 2 gange, og som virkelig hjalp mig til at få lagt tanker og handling i fht tinnitus om, på en god måde. Hun er fantastisk lyttende, humoristisk, klog, og fik mig til både at grine af mig selv, og give mig selv en kæmpe krammer, da det var allersværest at tilgive mig selv, og at tro på bedring.

Jeg synes jeg har lært at tackle mine følsomme ører bedre, og faktisk synes jeg min tinnitus har lært mig noget om at sætte grænser, og at passe bedre på mig og min krop. Det har uden tvivl været den største udfordring i mit liv, og mine ører vil altid være en lille følsom hylende møgunge, der skal have deres vilje. Jeg fejrede min 30-årsfødselsdag med både ørepropper og et stort håndværkerhøreværn på. Jeg har ørepropper i så jeg nogengange ikke kan høre hvad mine venner snakker om når vi er til fest. Jeg sover nogle aftener med lyden af rislende bæk så højt at min kæreste får spat og må sove i stuen. Jeg kan stadig komme hjem fra en fest med ringende ører og tænke at NU gjorde jeg det igen, og hade og piske mig selv. Men jeg tænker ikke på at hoppe ud af vinduet fordi jeg er ved at gå helt i spåner længere.

Det tog lang tid, det er stadig en del af mit liv, og det krævede et næsten umuligt fokus-skifte og tro på bedring da jeg følte der var intet håb. Men det lykkedes, og det LOVEDE jeg mig selv at dele herinde hvis det lykkedes.

Mange tanker og optimisme ud til alle der har problemer med tinnitus i større eller mindre grad.

Mvh Rosa


Kære alle

Jeg havde lidt af tinnitus igennem et års tid inden jeg tog kontakt til Susanne. Efter første samtale med Susanne er min tinnitus nu skubbet så meget i baggrunden at jeg ikke bemærker eller lader mig frustrere over den mere – Susanne formår at forklare og give forslag til hvordan man tackler sin tinnitus på en let og forståelig måde. Derudover er hun utrolig betænksom og hjælpsom! Har man f.eks. yderligere spørgsmål/bekymringer efter endt samtale svarer hun hurtigt på mail. Jeg vil til enhver tid anbefale Susanne.

Mvh Morten

kontakt